TIN TỨC SỰ KIỆN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
–––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày  25  tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

            Trường thông báo kết quả thi và điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh đại học Hình thức Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 02, 03.11.2013 tại các điểm thi như sau :

TT

Địa điểm thi

Điểm chuẩn

HỆ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

1

Giảng đường B – Trường Đại học Kinh tế quốc dân

12.5

HỆ LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐẠI HỌC

2

Giảng đường B – Trường Đại học Kinh tế quốc dân

16.0

3

Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính  Hà Nội

14,5

4

Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn GTVT

15,5

HỆ LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN ĐẠI HỌC

5

Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng

14.5

6

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Tại chức tỉnh Ninh Bình

14,0

7

Cơ sở Đào tạo Sầm Sơn – Ngân hàng Hợp tác

14,5

Thí sinh trúng tuyển là thí sinh dự thi đủ 3 môn: Toán, Vật lý và Hóa học, có tổng điểm 3 môn thi (đã quy tròn theo quy chế) (đối với hệ LT TCCN và Cao đẳng lên Đại học) và  có tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên (đã quy tròn theo quy chế) (đối với hệ Đại học vừa làm vừa học) đủ điểm chuẩn trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0 (không).

TT

Địa điểm thi

Điểm chuẩn

HỆ ĐẠI HỌC  ĐỂ CẤP BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI

1

Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính  Hà Nội

11,0

          Thí sinh trúng tuyển là thí sinh dự thi đủ 2 môn: Toán cao cấp và Tiếng Anh, có tổng điểm 2 môn thi (đã quy tròn theo quy chế) đủ điểm chuẩn trở lên và các môn thi đều đạt từ 5 điểm trở lên.
          Điểm thi của từng thí sinh xem file đính kèm    

 

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA ĐH TẠI CHỨC
GS. TS Nguyễn Viết Lâm

Các file đính kèm:



Các tin tức khác: