TIN TỨC SỰ KIỆN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ____________________________

Hà Nội, ngày 22  tháng 04 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THI TUYỂN SINH HÌNH THỨC VƯA LÀM VỪA HỌC

KỲ THI NGÀY 26 VÀ 27/04/2014

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2014, Trường tổ chức thi tuyển sinh vào các ngày 26 và ngày 27 tháng 04 năm 2014. Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh như sau:

I. Hệ  thi tuyển sinh, điểm thi, lịch thi, lịch xe đón các ban coi thi:

 

1.

Lịch thi:

- Từ 09 giờ ngày 26.04.2014 tập trung thí sinh tại phòng thi để phổ biến quy chế, Kế hoạch thi …

 

 

-   Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 26.04.2014: Thi môn Toán

 

 

Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 27.04.2014: Thi môn Vật lý

 

 

- Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 27.04.2014: Thi môn Hóa học

 

2.

Địa điểm thi, Hệ thi tuyển sinh và lịch xe đón các ban coi thi

 

TT

Địa điểm

Thi tuyển hệ

Ngày giờ đón Ban coi thi

Địa điểm xe đón

1

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

LT CĐ lên ĐH

Ban coi thi tự mua ve máy bay, có mặt tại Điện Biên trong ngày 25.04.2014 đẻ làm nhiệm vụ coi thi

2

Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Lạng Sơn

 

LT CĐ lên ĐH

14 giờ 00 ngày 25/04/2014

SÂN TRƯỚC NHÀ 5 – KHOA ĐH TẠI CHỨC

3

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

LT CĐ lên ĐH

14 giờ 00 ngày 25/04/2014

4

Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

(Thi tuyển cho các đơn vị phối hợp đào tạo: Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ  Hà Nội và Trường ĐTCB Công thươơng Trung ươngi)

VLVH; LT CĐ lên ĐH và LT CĐ Nghề lên ĐH

 

08 giờ 00 ngày 26/04/2014

5

Trường Trung cấp Công thương Hà Nội

LT CĐ lên ĐH và LT TCCN  lên ĐH

08 giờ 00 ngày 26/04/2014

 

II. Danh sách thí sinh dự thi và giấy báo thi:

1.  Danh sách thí sinh dự thi tại các điểm thi (xem các file đính kèm)

2. Giấy báo thi Trường đã gửi đến các đơn vị phối hợp đào tạo để chuyển cho thí sinh dự thi. Trường hợp thí sinh không nhận được giấy báo dự thi, mang theo chứng minh nhân dân đến phòng thi theo thời gian ghi trên lịch thi (9 giờ ngày 26/04/2014) để dự thi.

            Vậy xin thông báo để đơn vị phối hợp đào tạo, cán bộ tham gia coi thi, các thí sinh dự thi biết và thực hiện đúng kế hoạch thi tuyển sinh nêu trên./.            

 

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC

 

Các file đính kèm:Các tin tức khác: