TIN TỨC SỰ KIỆN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Khoa Đại học Tại chức

––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

VỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KỲ THI NGÀY 21 VÀ 22 THÁNG 6 NĂM 2014

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

          Đến ngày 28/05/2014, đã có nhiều thí sinh đăng ký dự thi đại học hình thức vừa làm vừa học (Hệ Đại học vừa làm vừa học, Hệ liên thông TCCN lên Đại học, Hệ liên thông cao đẳng lên đại học, Hệ liên thông Cao đẳng nghề lên Đại học và hệ Đại học để cấp bằng Đại học thứ hai) kỳ thi ngày 21, 22/06/2014 tại Trường, nhưng chưa đủ số lượng để tổ chức thi tuyển sinh như kế hoạch đã thông báo được.

         

Trường đề nghị với thí sinh dự tuyển chọn 1 trong 2 phương án giải quyết như sau:

 

Phương án 1: Thí sinh nhận lại hồ sơ và lệ phí đã nộp.

Thí sinh trực tiếp đến Trường (Phòng 2 – Nhà 5 – Khoa ĐH Tại chức) nhận lại hồ sơ và lệ phí từ ngày 02/06/2014 đến hết ngày 06/06/2014. Đến nhận Thí sinh cần mang theo chứng minh thư nhân dân, giấy biên nhận hồ sơ.

Trường hợp thí sinh không chọn phương án này xem như đồng ý với phương án 2.

Phương án 2: Lưu giữ hồ sơ tại Trường để chờ Trường tiếp tục tuyển sinh kỳ thi ngày 25, 26 tháng 10 năm 2014. Khi đủ (hoặc không đủ) số lượng thi tuyển sinh của kỳ thi này hoặc có điểm liên kết với Trường có cùng hệ, ngành tuyển của các kỳ thi vào tháng 6, 8, 10 và 12 năm 2014 tại Khu vực Hà Nội, Trường sẽ thông báo tiếp cho thí sinh.    

 

Vậy thông báo để các thí sinh dự tuyển được biết.

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TAI CHỨC

Trân trọng 

 

Các file đính kèm:Các tin tức khác: