TIN TỨC SỰ KIỆN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ____________________________

Hà Nội, ngày 16  tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THI TUYỂN SINH HÌNH THỨC VƯA LÀM VỪA HỌC

KỲ THI NGÀY 21 VÀ 22/06/2014

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2014, Trường tổ chức thi tuyển sinh vào các ngày 21 và ngày 22 tháng 06 năm 2014. Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh như sau:

I. Hệ  thi tuyển sinh, điểm thi, lịch thi, lịch xe đón các ban coi thi:

 

1.

Lịch thi:

 

 

a) Hệ VLVH, Hệ Liên thong TCCN và CĐ lên Đại học

 

 

- Từ 09 giờ ngày 21.06.2014 tập trung thí sinh tại phòng thi để phổ biến quy chế, Kế hoạch thi …

 

 

-   Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 21.06.2014: Thi môn Toán

 

 

Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 22.06.2014: Thi môn Vật lý

 

 

- Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 27.04.2014: Thi môn Hóa học

 

b) Hệ Đại học để cấp bằng Đại học thứ hai

 

 

- Từ 09 giờ ngày 21.06.2014 tập trung thí sinh tại phòng thi để phổ biến quy chế, Kế hoạch thi …

 

 

-   Từ 13 giờ 00 đến 14 giờ 00 ngày 21.06.2014: Thi môn Toán cao cấp

 

 

Từ 07 giờ 00 đến 10 giờ 00 ngày 22.06.2014: Thi môn Tiếng Anh

 

2.

Địa điểm thi, Hệ thi tuyển sinh và lịch xe đón các ban coi thi

 

TT

Địa điểm

Thi tuyển hệ

Ngày giờ đón Ban coi thi

Địa điểm xe đón

1

Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính  Hà Nội

VLVH; LT TCCN và  CĐ lên ĐH và ĐH để cấp bằng ĐH thứ hai

08 giờ 00 ngày 21/06/2014

SÂN TRƯỚC NHÀ 5 – KHOA ĐH TẠI CHỨC

2

Trường Trung cấp Công thương Hà Nội

LT CĐ lên ĐH

08 giờ 00 ngày 21/06/2014

3

Trường Trung cấp Công thương Hà Nội

LT CĐ lên ĐH

08 giờ 00 ngày 21/06/2014

 

II. Danh sách thí sinh dự thi và giấy báo thi:

1.  Danh sách thí sinh dự thi các hệ thi TS tại các điểm thi (xem các file đính kèm)

2. Giấy báo thi Trường đã gửi đến các đơn vị phối hợp đào tạo để chuyển cho thí sinh dự thi. Trường hợp thí sinh không nhận được giấy báo dự thi, mang theo chứng minh nhân dân đến phòng thi theo thời gian ghi trên lịch thi (9 giờ ngày 21/06/2014) để dự thi.

            Vậy xin thông báo để đơn vị phối hợp đào tạo, cán bộ tham gia coi thi, các thí sinh dự thi biết và thực hiện đúng kế hoạch thi tuyển sinh nêu trên./.            

 

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC

 

Các file đính kèm:Các tin tức khác: