TIN TỨC SỰ KIỆN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Khoa Đại học Tại chức

––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KỲ THI NGÀY 25 VÀ 26 THÁNG 10 NĂM 2014

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

          Đến ngày 02/10/2014, đã có nhiều thí sinh đăng ký dự thi đại học hình thức vừa làm vừa học (Hệ Đại học vừa làm vừa học, Hệ liên thông TCCN lên Đại học, Hệ liên thông cao đẳng lên đại học, Hệ liên thông Cao đẳng nghề lên Đại học và hệ Đại học để cấp bằng Đại học thứ hai) các kỳ thi trước đây và kỳ thi ngày 25, 26/10/2014 tại Trường, nhưng chưa đủ số lượng để tổ chức thi tuyển sinh như kế hoạch đã thông báo.

          Trường đề nghị với Thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển chọn 1 trong 2 phương án giải quyết như sau:

Phương án 1: Thí sinh nhận lại hồ sơ và lệ phí đã nộp.

Thí sinh chọn phương án này cần mang theo chứng minh thư nhân dân, giấy biên nhận hồ sơ trực tiếp đến Trường (Phòng 2 – Nhà 5 – Khoa ĐH Tại chức) nhận lại hồ sơ và lệ phí từ ngày 06/10/2014 đến hết ngày 08/10/2014 (buổi sang từ 08 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30).

Trường hợp thí sinh không chọn phương án này xem như đồng ý với phương án 2.

Phương án 2: Lưu giữ hồ sơ tại Trường để chờ Trường tiếp tục tuyển sinh kỳ thi ngày 27, 28 tháng 12 năm 2014. Khi đủ (hoặc không đủ) số lượng thi tuyển sinh của kỳ thi này, Trường sẽ thông báo tiếp cho thí sinh.    

          Riêng đối với thí sinh dự thi hệ Liên thông Cao đẳng lên Đại học nếu thí sinh có nguyện vọng học ngành Kế toán tại 1 trong các đơn vị liên kết sau:

1.     Trường Trung cấp Công thương Hà Nội

2.     Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính Hà Nội

mời đăng ký tại Khoa từ ngày 06/10/2014 đến hết ngày 08/10/2014 để Trường chuyển hồ sơ dự thi kỳ thi ngày 25, 26/10/2014 tại đơn vị liên kết.

 

Vậy thông báo để các thí sinh dự tuyển được biết.

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TAI CHỨC

Trân trọng 

 

Các file đính kèm:Các tin tức khác: