TIN TỨC SỰ KIỆN

 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Khoa Đại học Tại chức

––––––––––––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 

 

HƯỚNG DẪN

ĐĂNG KÝ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

NĂM 2015 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

                   Theo thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học số 307/TB-ĐHKTQD ngày 19/03/2015, Thí sinh dự tuyển tại Trường (với tất cả các hệ) đăng ký trực tuyến trên trang Web: http://khoadaihoctaichuc.neu.edu.vn. Khoa xin hướng dẫn cụ thể cách đăng ký như sau:

1. Vào trang web đăng ký theo đường link: http://tuyensinhvlvh.neu.edu.vn/

   Hoặc  vào trang web theo link http://khoadaihoctaichuc.neu.edu.vn,

             Sau đó chọn mục quảng cáo để đăng ký:

2. Bảng đăng ký sau đây sẽ xuất hiện:

3. Thí sinh nhập lần lượt, đầy đủ các thông tin của mình vào bảng trên.

Chú ý:

1) Font chữ nhập dữ liệu là font ‘Times New Roman’

2) Kết thúc việc nhập dữ liệu của một trường dùng chuột để chọn, nhập dữ liệu cho trường tiếp theo (một số trường có bảng dữ liệu bạn chỉ việc chọn dữ liệu phù hợp mà không phải nhập dữ liệu).

3) Việc nhập dữ liệu vào các trường trên là bắt buộc. Một trường  chưa có dữ liệu, Hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại.

4. Ghi thông tin. Chú ý: việc ghi thông tin chỉ nên thực hiện khi các dữ liệu đã được nhập đầy đủ và chính xác.

5. In thông tin. Chú ý: việc in thông tin là bắt buộc. Vì bản in này dùng để kiểm tra đối chiếu với dữ liệu đã nhập vào hệ thống khi cần thiết.

Kết thúc đăng ký bằng cách chọn “Về trang chủ”.

Trường sẽ định kỳ thông báo về khả năng tổ chức thi tuyển cho thí sinh vào ngày 15 các tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9 và ngày 05/10/2015 . Khi đủ số lượng dự thi, Trường sẽ gửi thông báo và mời thí sinh đến Trường làm các thủ tục đăng ký dự tuyển chính thức. Các thông báo trên Trường sẽ gửi qua email của thí sinh đã đăng ký.

          Thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi của năm 2013, 2014 còn lưu hồ sơ tại Trường có nguyện vọng dự tuyển năm 2015 đăng ký lại như trên.

 

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TAI CHỨC

          Trân trọng hướng dẫn

 

Các file đính kèm:Các tin tức khác: